Faydalı Bilgiler

Gümüş Elementi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Gümüş Elementi

Altından sonraki element gümüştür. Parlak beyaz renkte değerli bir metaldir. Latince beyaz ve parlak anlamına gelen argertum adı verilmiştir. Sembolü bu yüzden “ag” olarak ifade edilmiştir. Gümüş doğada serbest olarak bulunsa da enderdir. Soy metaller içinde kimyasal açıdan en etkin olanıdır.

Altından sert, bakırdan yumuşaktır. Şekil değiştirme yeteneği ve dövülebilirliği, altından sonra ikinci sıradadır. Dövülerek birkaç mikrometre kalınlığında saydam yapraklar haline getirilebilir. Saf gümüş, tırnakla çizilebilecek kadar yumuşaktır. Gerek ısıl, gerek iletkenliği bakımından tüm metallerin başında yer alır.

Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107,87 gram olan bu madenin erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası ise 1950 °C ve özgül ağırlığı da 10,5 g/cm³tür. Eski çağlardan beri bilinen gümüş yine de altın ve bakırdan sonra keşfedilmiştir. Altın’ın az olması dünyanın her yanına yayılması gümüş madeninin keşfini geciktirmiştir.

Genellikle altın ile birlikte bulunan gümüş, düşük sıcaklık minerali olduğundan kurşun, Çinko, Kalay, Antimon, Bizmut ve subvolkanik (yeryüzüne yakın bölgelerdeki magmaların soğumasıyla oluşan magmatik kayaç) sıcaklıklarda oluşmuş bakır ile birlikte de bulunur.

Dr. Camilia Hansen, gümüşün sadece belirli türdeki yıldızların patlaması sonucu oluşabileceğini ortaya koymuştur. Bu yıldızlar patladıkları zaman, altın üreten yıldızların türünden daha farklıdırlar. Bu olayın izleri, bütün bozulabilen maddelerin bileşenlerinin adım adım değerlendirilmesi sonucu, büyük kütleli yıldızların ağırlık ölçümleriyle ortaya çıktı. Bir yıldızın oluşturabileceği elementler, daha çok kütlesine bağlıdır. Yıldızın ilk başta ne kadar ağır olduğuna bağlı olarak, gümüş veya altın maddesi haline dönüşebilmektedir.

Saf gümüş metalinin antibakteriyel etkisi vardır, fakat elektrik akımı ile kombine edildiği zaman bu etki yaklaşık yüz defa artar. Doku uyumluluğu ve düşük toksisitesi gösterilmiş olan gümüş anot, antimikrobik olarak ortopedistler tarafından derin kemik lezyonlarında kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bir doktora çalışmasında; bu literatür çalışmaları baz alınarak dişlerin enfekte kök kanallarını gümüş anot ile dezenfekte etmek ve bu sırada enfekte kök kanalları içerisinden elde edilen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıklarını değerlendirerek, akut diş apselerinde ilk tercih edilebilecek antibiyotikleri tespit etmek işi başarılmıştır. Gümüş anot deyimi, bir elektrik kaynağının pozitif kutupuna bağlanmış saf bir gümüş metalini (elektrotu) ifade eder. Uygulandığı dokuda antibakteriyel, antiviral, antifungal etki gösterdiği bilinmektedir. Antimikrobik etkinin kaynağı metalin yüzeyinden ortama difüzyon yolu ile yayılan gümüş iyonlarıdır.

Gümüş anot ile elde edilen antimikrobik etkinin en şaşırtıcı özelliklerinden bir tanesi, elektrik akımı kesilse bile uygulandığı ortamdaki antimikrobik etkinin devam etmesidir. Böyle bir özellik başka bir metalde tespit edilememiştir.

Kolloidal Gümüş Suyunu denediniz mi? Bilgi almak için 0(212) 618 50 60 telefon numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. kolloidalgumussuyu.net veya sehrazataktar.com adreslerinden sipariş verebilirsiniz.