Faydalı Bilgiler

Hastalıklarda Beslenmenin Rolü

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Hastalıklarda Beslenmenin Rolü

Günümüzde, çeşitli faktörlerin bileşeni olarak ortaya çıkan sağlıksız beslenme uygulamaları, bireylerin ve bunun sonucu olarak toplumların sağlığını tehdit eder ve hastalıkların oluşmasına zemin hazırlar.

Sağlığın korunması, sağlığın kaliteli bir biçimde yürütülebilmesi, hastalıklardan korunma, hastalık oluşumundan sonra hastalığın etkin bir biçimde tedavi edilmesi ve tedavi süresinin kısaltılmasında yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme en temel koşuldur.

Beslenme, vücudun çalışması için gerekli olan besin ögelerinin, besinlerle vücuda alınması, sindirimi, emilimi ve metabolize edilmesi basamaklarını içeren bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve sürdürülmesi için hangi besinlerin, nasıl, ne kadar, günde kaç öğünde ve nasıl hazırlanıp pişirileceği gibi hususların bilinmesi yanında, bireylerin besine karşı duyarlılıkları olup olmadığı, beslenme alışkanlıklarının şekillenmesinde nelerin etken olduğu, beslenmenin ekonomik, sosyolojik ve psikolojik durumlardan nasıl etkilendiği ve bunlara bağlı ne gibi çözüm ve öneriler getirilebileceğinin bilinmesi gerekir. Her birey kendine özgü fiziksel ve biyolojik özelliklere sahiptir. Bu nedenle hastalıkların tedavisinde uygulanılacak olan tıbbi beslenme tedavisi kişiye özel olmalıdır. Hastalıkların tedavisinde sizin sağlığınıza kavuşmanızı sağlayacak olan beslenme ve diyet uzmanlarından profesyonel bir şekilde yardım almanız, iyileşme sürecinizi hızlandıracaktır. Sağlıkla ve güzelliklerle kalın.